Môi giới bất động sản

Cung cấp những kỹ năng mềm như xây dựng hình ảnh cá nhân, Thuyết phục khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Tìm kiếm khách hàng... Bên cạnh đó là kiến thức về Kinh tế, Pháp luật, Marketing và Công nghệ hữu ích cho người làm nghề môi giới bất động sản.

Chuyên mục hiện chưa có bài viết